studiekredse

Studiekredse skræddersyet til ældre på pleje- dagcentre.

Materialet består af små video-oplæg, samtalebilleder og debat-spørgsmål.
Emnerne inviterer til refleksion og nysgerrighed
og taler til deltagernes egne erfaringer.

Ingen særlige forudsætninger for at deltage –  
Man kommer, som man er.


læs også mere på http://www.studiekredsen.dk

Vintertilbud 2020 – bestil før 28/2

Emnepakke med 5 emner – afhold selv studiekredsene: 3.000,-
normalpris: 3.500,- pris for emnepakke er + moms.

Studiekredse med HC som ordstyrer -5 arrangementer: 10.000,-
normalpris: 12.500,- pris for studiekreds med HC er alt inkl.

Mulighed 1:
Køb en Emnepakke:

Det er typisk en aktivitetsmedarbejder, der er ordstyrer.

Materialerne er lette at gå til:
Videoerne vises, billederne deles rundt og, debatterne læses op.
.
En emnepakke indeholder 5 emner – 1 nyt emne til hver gang.

Der udkommer nye emnepakker januar og juli.

Emnepakken leveres som et samlet download (pdf- og video-filer).

Hvert emne kommer med en selvstændig emne-plakat,
samt en lille frivillig “hjemme-opgave”, der kan deles ud dagen før.

Mulighed 2:
Studiekredse med HC som ordstyrer  

1 studiekreds varer ca. 60 minutter.
Forløbet består af 5 studiekredse.

Jeg kommer med projektor, lærred, film-klip og materialer.

Før hvert emne sender jeg en emne-plakat,
samt en lille frivillig “hjemme-opgave”, der kan deles ud dagen før.

Se mere på
http://www.studiekredsen.dk

ANBEFALINGER:


Det er simpelthen sådan en god måde at være sammen med beboerne på: Emner alle kan forholde sig til, let tilgængeligt materiale – og så to personaler, som kan stille nysgerrige og uddybende spørgsmål.

Beboerne nyder at være en del af studiegrupperne – og den ro, der er i lokalet når vi er sammen.

Trine Bjørnsgaard
Ergoterapeut
Rolighedsparken plejecenter
Ikast-Brande Kommune
For mig er det helt klart, at der er brug for en sådan studiekreds på plejecentrene, så dem der er kognitivt friske kan få lov at anvende deres viden og få en snak med de andre friske beboere om et emne, de har kendskab til.

Det er spændende at se, hvad det kan udvikle sig til. Det er helt tydeligt, at beboerne efterhånden genkender seancen, og at det giver tryghed, at de ved, hvad der skal foregå.

Dorthe Friis Jensen
Frivillighedskoordinator
Grevinge Plejecenter
Odsherred Kommune
Det er meget inspirerende at være vidne til den dynamik, der opstår i grupperne. Den glæde beboerne oplever ved at få muligheden for at blive hørt, og at de bliver spurgt og rent faktisk kan byde ind med noget – at kunne noget.

jeg har en oplevelse af at både deltagere og personalet synes det er enormt spændende og nogle gode emner. Projektet får store roser af de pårørende, som også synes, det er rigtigt spændende.

Jeanne Jørgensen
Aktivitetsmedarbejder
Plejeboligerne Louiselund
Hørsholm Kommune
Rigtig godt med en mere intellektuel tilgang – et bidrag til en mere nuanceret pallette
i forhold til tilbud til beboerne. Debat-runderne med dilemmaer er rigtige gode igangsættere for diskussion. Det er meget givtigt, at alle video-oplæggene kombinerer et historisk perspektiv med et nutidigt

Ulla Appel
Aktivitetsmedarbejder
Dagcenter Othello
Fredericia Kommune—-

God vekslen mellem videoklip og samtale og gode ”diskussioner”, når vi ikke helt er enige. Sjovt at hører andres oplevelser og meninger.

Lisbeth Ebbesen
Aktivitetsmedarbejder
Enghaven Dagcenter
Vejen Kommune